Περιεχόμενα


Επικοινωνήστε  μαζί μας


 

 

Η εταιρία

Είμαστε κοντά σας από το 1977 με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στον χώρο των ασφαλίσεων. Αναλαμβάνουμε για λογαριασμό των πελατών μας να ερευνούμε όλη την ασφαλιστική αγορά, να ανακαλύπτούμε, να επεξεργαζόμαστε και να προτείνουμε σ' αυτούς τους καλύτερους δυνατούς όρους κάλυψης των ασφαλιστικών τους αναγκών.

Το Ασφαλιστικό Πρακτορείο μας είναι από τα μεγαλύτερα του είδους του και έτσι έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται με όλες τις αξιόπιστες και φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρίες της Ελληνικής αγοράς στοχεύοντας στην παροχή ολοκληρωμένων ασφαλιστικών υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες των ασφαλισμένων.

Η τεχνογνωσία και η εμπειρία των στελεχών της εταιρείας είναι καθοριστική στην πλήρη ανάλυση των ασφαλιστικών αναγκών, στην έρευνα της αγοράς για την πλέον συμφέρουσα προσφορά και την τοποθέτηση του κινδύνου σε αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες. Πάντοτε, το κριτήριο επιλογής είναι η φερεγγυότητα της ασφαλιστικής εταιρίας και η ικανότητα να καλύψει απόλυτα τον προτεινόμενο κίνδυνο, με τους καλύτερους όρους για τον ασφαλισμένο πελάτη.