Περιεχόμενα


Επικοινωνήστε  μαζί μας


 

 

Προιόντα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ:

check    Αυτοκινήτων όλων των χρήσεων.
check   Κατοικιών, Εμπορικών καταστημάτων, Βιοτεχνιών, Εργοστασίων.
check   Ξενοδοχείων, Αποθηκευτικών χώρων (LOGISTICS), Εμπορικών Κέντρων.
check   Σκαφών, Πλοίων & Αεροσκαφών Νομικής Προστασίας, Οδικής Βοήθειας.
check   Έργων Τέχνης.
check   Γενικής Αστικής Ευθύνης.
check   Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης (Ιατρών, Φαρμακοποιών, Αρχιτεκτόνων, Πολ. Μηχανικών & Μελετητών, Ορκωτών λογιστών, Ιδιοκτητών κομμωτηρίων κλπ.).
check   Μεταφορών.
check   Πιστώσεων, Εγγυήσεων, Επέκτασης εγγυήσεων.
check   Τεχνικών Ασφαλίσεων Κ.Π.Κ. εργολάβων, Κ.Π.Κ. συναρμολογήσεων, Ηλεκτρικού Εξοπλισμού, Εκρήξεων λεβήτων, Μηχ. βλαβών, Απώλειας κερδών συνεπεία
check   Μηχ. Βλαβών, Μηχανικού εξοπλισμού κλπ.
check   Ακυρώσεων εκδηλώσεων, Ασφαλίσεων κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών.
check   Χρηματικών απωλειών (Μεταφοράς χρημάτων, Εμπιστοσύνης Υπαλλήλων, κλοπής χρηματοκιβωτίων).
check   θραύσης κρυστάλλων.
check   Κτηνασφαλίσεων, Ασφαλίσεων Ιχθυοκαλλιεργειών.
check   Κ.Π.Κ. πολυχώρων.
check   Προσωπικών Ατυχημάτων, Ταξιδιωτικών καλύψεων
check   Οδικής βοήθειας